BẠN CẦN BIẾT

  • Ngành in hiện nay khó tìm được thợ giỏi Theo Hiệp hội In ấn Việt Nam, mỗi năm, ngành công nghiệp in ấn cần thêm ít nhất 2.000 nhân viên. Tuy nhiên, số lượng lao động được đào tạo để đáp ứng chỉ một nửa nhu cầu của ngành… nguồn nhân lực trong lĩnh vực này còn thiếu và yếu, một lý do là các […]
    Xem thêm