BẠN CẦN BIẾT

  • Ngành in hiện nay khó tìm được thợ giỏi Theo Hiệp há»™i In ấn Việt Nam, má»—i năm, ngành công nghiệp in ấn cần thêm ít nhất 2.000 nhân viên. Tuy nhiên, số lượng lao Ä‘á»™ng được đào tạo để đáp ứng chỉ má»™t ná»­a nhu cầu của ngành… nguồn nhân lá»±c trong lÄ©nh vá»±c này còn thiếu và yếu, má»™t lý do là các […]
    Xem thêm