Truyền thông và in ấn

Truyền thông – ấn phẩm

Brand guideline là bản hướng dẫn cho những bộ phận trong và ngoài (đối tác, các nhà tổ chức, tổ chức quảng cáo – agency, …) căn cứ vào đó để thực hiện các ấn phẩm truyền thông gồm bao bì, các thiết kế các trang thiết bị, vật phẩm bán hàng, ấn phẩm văn phòng, đồng phục, website, các sản phẩm phục vụ các chiến dịch marketing đúng quy cách. brand guidelineBrand guideline là một phần không thể thiếu trong xây dựng thương hiệu. Hình ảnh: theoneoff.com

Brand guideline giúp thương hiệu thống nhất, đồng bộ , chuẩn hóa về hình ảnh thương hiệu trong mắt đại chúng, đặc biệt là công chúng mục tiêu. Bộ nhận diện thương hiệu – CIP (Corporation Identify Program), là trái tim của brand guideline/brand identify, nó góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp thương hiệu, trở thành một trong những công cụ không thể thiếu cấu thành và dùng để đánh giá tài sản vô hình (Goodwill) của doanh nghiệp.

Trong các agency quảng cáo khi thực hiện các ấn phẩm truyền thông, các bộ phận phải có bộ guide line này để thực hiện đúng yêu cầu của đối tác. Nếu không sản phẩm đó bị trả về không thương tiếc, cuối cùng hai bên đều bất lợi.
Brand guideline có những gì?
Trong Brand guideline sẽ quy chuẩn các yếu tố bao gồm logo, quy chuẩn về logo (co dãn, màu sắc: đơn sắc, chuyển sắc, các hình thức sử dụng sai logo, quy chuẩn về khu vực bao quanh logo, nền đặt logo, kích cỡ chữ trong logo, … ), kiểu chữ, vị trí đặt logo.
Ngoài ra trong brand guideline sẽ chứa các quy chuẩn ấn phẩm truyền thông như bao thư, danh thiếp (namecard), proposal, các bài thuyết trình, các bộ ấn phẩm quà tặng (mũ, áo, bút, ô dù, áo mưa, …), email, ghi chú, fax, các TVC, hình ảnh trên fanpage, letterhead, ấn phẩm tuyển dụng.