Hệ thống nhận diện thương hiệu

Bìa đĩa CD

CD là một phần quan trọng trong bộ nhận diện thương hiệu, nó giúp chúng ta lưu trữ những thông tin cần thiết, dữ liệu quan trọng nhưng trong cuộc sống số, CD không còn quan trọng trong việc lưu giữ liệu số nữa mà thay vào đó con người ta sử dụng USB. Nhưng về mặt chứa dữ liệu VIDEO để phát lên tivi thì nó là một thế mạnh.

Xin giới thiệu một số mẫu thiết kế bìa CD