QUI TRÌNH ĐẶT HÀNG ONLINE

  • BÆ°á»›c 1: Bạn vào mục LIÊN HỆ, Ä‘iền đầy đủ thông tin vào form yêu cầu. Chọn các mục cần yêu cầu cho chúng tôi (thiết kế, in ấn, tÆ° vấn...)
  • BÆ°á»›c 2: Chúng tôi tiếp nhận thông tin, xá»­ lý yêu cầu
  • BÆ°á»›c 3: Liên hệ lại khách hàng, xác nhận yêu cầu, tÆ° vấn (nếu có)
  • BÆ°á»›c 4: Báo giá. Cá»­ nhân viên đến tận nÆ¡i làm hợp đồng
  • BÆ°á»›c 5: Thá»±c hiện Ä‘Æ¡n hàng
  • BÆ°á»›c 6: Giao hàng, nghiệm thu